esmaspäev, 25. jaanuar 2021

 Kohila lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.4-20/21

25.jaanuar 2021.a. kl 13.30

Kohal: 11 töörühma liiget

Päevakord: 1. Kohila KHK projekti Rohelise Koooliga liitumise 2-faas tegevuste kokkuvõtted ja                                     tulemused;

                2. Muud küsimused, sündmused.

ARUTATI:

1. Kohila KHK poolt juhitud ja KIK-i rahastatud projektis Kohila lasteaedade Rohelise Kooliga liitumise 2.faas planeeriti meie lasteaia poolt järgmised tegevused:

a) Lasteaias lõpetatakse lastevanemate jalanõude katmiseks mõeldud siniste kilesusside kasutamine. Selleks soetati lasteaia koridoridesse klapptoolid, et lapsevanematel oleks mugav välisjalanõusid ära võtta ja jalga tagasi panna. Toolid on paigaldatud ja vanemate poolt hästi kasutusele võetud. Hetkel lapsevanemad seoses nakkusohuga lasteaeda sisse ei pääse, kuid klapptoolid leiavad kasutust niipea, kui olukord stabiliseerub;

b) Lasteaia õuealale luuakse prügi sorteerimise võimalus. Seni oli lasteaia hoovis vaid üks, sorteerimise võimaluseta prügikast. Projekti toel soetati 3 õue prügikasti, milles on 4 erinevat liiki prügi kogumise võimalust. Prügikastide paigutuse parima lahenduse leidmiseks kaasati lastega igapäevaselt õues olevate täiskasvanute ideed ja ettepanekud ning kastid on laste poolt hästi vastu võetud. 

c) Täiendatakse lasteaia jalgrattaparklat täiendavate rattahoidikutega. Soetati juurde jalgrattahoidikud. Esialgse plaani kohaselt  loodeti rattaparkla laiendamisega motiveerida ka lasteaia töötajaid rattaga tööle tulema aga jalgrattasõit on muutunud laste seas niivõrd populaarseks, et täiendavad hoidikud on laste jalgratastega pidevalt hõivatud. Rattasõitu on töötajate seas jätkuvalt populariseeritud ja edu on märgata, kuid rattaparkla edasiarendusega tuleb kindlasti jätkata. Oleme sihiks seadnud katusega parklamaja, kus oleks eraldi võimalus ka laste seas järjest enam populaarsust koguvate tõukerataste hoiustamiseks. 

2.1. Kokkuvõte Kohila KHK-le meie tegevustest ja tulemustest koostab ja edastab Kaia. Lisaks tuleb koostöös teiste projektis osalejatega kirjutada ka artikkel Kohila ajalehte, meie maja osaluse eest vastutab Kaia. 

2.2. Kaia uurib Kohila KHK-st, kas on plaanis koostada ka uus rahastustaotlus ja kui see koostatakse siis edastab sinna ideed, mis eelmisel keskkonna töörühma koosolekul kaardistatud said (prügisüsteemid rühmadesse, tõukeratta hoidik, kahesüsteemsed WC potid, sensoriga kraanid, vihmavee kogumise süsteemid, aiamaa rajamiseks vajaminev, laste aiakärud).Protokollis Kaia 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

 Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...