esmaspäev, 30. november 2020

 Elektripolitsei.

Sajajalgsete rühmas räägiti eelmisel nädalal energiasäästu vajadusest ja elektri säästlikust kasutamisest. Kuna rühmas on 3-aastased lapsed, oli see meeskonna jaoks paras väljakutse. Nii väikeste laste maailm on alles tilluke ja sinna mahub vaid peamiselt tema lähiümbruses toimuv. Ometi sai teema lastepäraselt läbi arutatud ja ehkki laiem pilt kokkuhoiu vajadusest jäi veel laste jaoks üsna segaseks, sündis arutelust vahva ettevõtmine - rühmas töötab nüüd elektripolitsei, kelle ülesandeks on jälgida, et kuskil asjatult lamp ei põleks. Elektripolitsei ametikoht on laste seas väga hinnatud ja ihaldatud ja selleks, et survet ametikoha täitmiseks veidi leevendada, seati sisse ka politsei järelvalvaja ametikoht. Teemast rääkimine on tekitanud olukorra, kus iga rühma laps märkab kustutamata jäänud valgustust, koheselt kutsutakse kohale elektripolitsei ja tema tehtud töö vaatab igaks juhuks üle ka järelvalve. Lastepärane, hoolivat suhtumist toetav ja maailma jaoks hädavajalik teemakäsitlus. 

reede, 27. november 2020

 Keskkonnasäästlikuma eluviisi poole.

Ükski organisatsioon ega maja ei muutu keskkonda hoidvamaks ega ressursse säästvamaks kui seda ei tee inimesed, kes seal igapäevaselt toimetavad. Nii peakski "rohelisema" mõtteviisi poole liikumine algama eelkõige igaühest meist. Selleks aga on vaja kõigepealt analüüsida oma tänaseid tegemisi, leida valdkonnad, kust "kõige rohkem pigistab" ja mõelda läbi, kuidas saaks teisiti. Sipsiku lasteaia meeskonna liikmed mõõtsid koolitusel soovitatud kalkulaatori abil ära oma ökoloogilise jalajälje ja selgunud tulemuse põhjal püstitab nüüd igaüks omale kasvõi pisimagi eesmärgi soovitud suunas liikumiseks. Ettevõtmisest inspireerituna sündisid meie majja rohelised tahvlid, millest ühele saab oma eesmärgi kirja panna, et siis välja öelduna ja fikseerituna oleks rohkem motivatsiooni selle poole liikuda. Teine tahvel on heaks võimaluseks oma ostu ja äraviskamise harjumuste ohjeldamiseks - mis kellegil on üle, on teisel just puudu.

  neljapäev, 26. november 2020

 Seiklusraja valgustus.

Täna sai meie lasteaia seiklusrada ilusa valgustuse. Nüüd on seiklusraja kasutamine laste jaoks turvalisem ja ronimis- ning seiklemisrõõmu jätkub ka pimedatel õhtutel õues viibides. Kõik ikka laste tervise ja heaolu kindlustamiseks. 

teisipäev, 24. november 2020

 

Kohila lasteaed Sipsik

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.3-20/21

24.november 2020.a. kl 10.30

Kohal: 12 töörühma liiget

Puudus: 2 liiget

Päevakord:                  1. Kokkuvõte Tartu Loodusmaja koolitusest Ressursisäästlik eluviis ja keskkonnahoid haridusasutuses;

                                    2. Arengukava arutelu ja kinnitamine;

3. Keskkonnapõhimõtete sisu ja visualiseerimisvõimalused;

                                    4. Uue rahastustaotluse soetused;

                                    5. Muud küsimused, sündmused.

ARUTATI/OTSUSTATI:

1. Tartu Loodusmaja koolitus Ressursisäästlik eluviis ja keskkonnahoid haridusasutuses oli

sisukas ja mõtlemapanev. Tekkis palju mõtteid ja ideid, mida oma majaski võiksime

rakendada. Kindlasti tasuks olukorra normaliseerudes otsida võimsalusi selle külastamiseks.

 

2. Valminud on lasteaia Rohelise Kooli arengukava. Hetkel on see loodud 4 aastase

perspektiiviga ja ilmselt selline ongi mõistlik ajavahemik. Arengukava struktuuri

moodustavad Rohelise kooli valdkonnad, millele on seatud eesmärgid ja sõnastatud oodatav

tulemused. Iga valdkonna all on tegevused, mis võiksid aidata soovitud tulemuse poole

liikuda. Enamus tegevusi ei ole ühekordselt teostatavad vaid on pideva jälgimise ja mõtteviisi

muutumisega seotud. Kui arengukava saab lõplikult valmis ja vormistatud siis tutvustame

 seda ka kogu maja personalile ning jagame liikumissuundi ja arenguperspektiive oma

meeskonnaga.  

 

3. Selgema ja arusaadavama liikumissuuna teadvustamiseks oleks vajalik visualiseerida hästi

lihtsalt omaksvõetaval ja meeles püsival moel meie lasteaia keskkonnapõhimõtted. Selles

protsessis peaksid suunanäitajateks ja eestvedajateks olema keskkonna töörühma liikmed.

Tekkis idee kujundada meie meeskonna jaoks plakat, kus oleks lühidalt ja selgelt kirjas mis

on meie jaoks keskkondva säästvalt seisukohalt oluline ja millised on esimesed sammud

ressursisäästliku eluviisi poole. Plakatit on nõus kujundama Kärt  aga sisendiks võiksid

olla töörühma liikmete ideed, kuidas ja mida nemad isiklikult saaksid teha ja millega

kõigepealt tegelema hakkavad, et meie lasteaed liiguks soovitud suunas. Esimeste ideedena

võiks plakatil olla: kilekottide kasutamine, toidu raiskamise vältimine, vee säästlik

 kasutamine kätepesuks, lampide kustutamine, taaskasutus ja vähem ostmist – anna tead, kui

midagi vajad, ehk kellelgi on üle). Teemad sõnastada sloganitena, et oleks lihtne meelde jätta

ja meelde tuletada. Kui kellelgi tekib veel mõni hea idee, mis sellisel plakatil olema peaks

 siis andke teada.

 

4. Uue aasta algul teeb Kohila Keskkonnahariduse keskus uue rahastustaotluse KIK-i ja selle

tarbeks uurib meie lasteaia vajadusi, mida projekti toel soetada tahaksime. Soetused peavad

olema seotud Rohelise lipu poole püüdlemisega, ehk siis Rohelise Kooli valdkondadega.

Eelmisel aastal saime samast projektist jalgrattahoidikuid, klapptoolid ja õue prügisorteerimis

 kastid. Ideed uude projekti: prügisüsteemid rühmadesse, tõukerattahoidik, kahesüsteemsed

WC potid, sensoriga kraanid, vihmavee kogumise süsteemid, aiamaa rajamiseks vajaminev.

 

5. Mänguasjade vahetamise üritus korraldada uuesti. Selle ettevõtmise võtavad enda peale

Õnnetriinud ja ajaliselt planeeritakse seda jaanuari 2021.a. Arutada meeskondades kas oleks

huvi ka töötajate asjade vahetus korraldada.

 

 

 

Protokollis Kaia 

neljapäev, 19. november 2020

 Kõrvitsategu!

Jaanijussi rühma tõi üks lapsevanem ilusa suure kõrvitsa. Üheskoos otsustati sellest midagi maitsvat valmistada. Kuna lasteaias on kõrvits lastele tuttav toiduaine, nii supi sees kui karaskina, siis võeti koostöös kokaga väljakutseks see hoopis purki pista. Alustati aruteluga, kuidas kõrvits purki mahuks, mida enne sellega tegema peaks ja mida vaja läheks. Koos laabusid kõik tööetapid sujuvalt ja pirakast kõrvitsast valmis igale lapsele purgitäis päris oma kätega valmistatud salatit. Lisaks said Jaanijusside kõrvitsasalatit maitsta ka ülejäänud Sipsiku-pere 
kolmapäev, 18. november 2020

 Tasapisi targemaks!

Täna osaleb meie lasteaia keskkonna töörühm Kohila keskkonnahariduse keskuse poolt korraldatud ja rahastatud koolitusel Ressursi säästlik eluviis ja keskkonnahoid haridusasutuses. Koolituse läbiviijateks on Eeva Kirsipuu-Vadi ja Janika Ruusma Tartu loodusmajast. Sel viisil üheskoos õppides ja olulistesse teemadesse süvenedes saabki maailmast tasapisi parem paik. Kasutatud terrassilauast sai lastele uus ja palju võimalusi pakkuv mänguvahend.

Tänu loovalt ja keskkonda säästvalt mõtlevale meeskonnaliikmele jõudis lasteaeda üks paras ports demonteeritud terrassilaua juppe. Esialgu mõlgutasime mõtteid, kuidas neid kasutusse võtta aga selgus, et seda polegi vaja meil välja mõelda. Appi tulid lapsed, kes lauajuppidele kohe põnevat rakendust leidsid ja kogu kraami vahvalt kasutusele võtsid. Materjal sobib nii hoonete kui sildade ehituseks, maanteede ja jalgteede rajamiseks või kujutletava lõkke materjaliks. Lihtsast ja mitte midagi maksvast materjalist sai tore mänguvahend lastele ja jäätmed said uue võimaluse Aitäh Annika!esmaspäev, 16. november 2020

 Rõõmutirtsud harjutavad iseseisvust ja toimuetulekut.

Meie lasteaias juhindutakse mõtteviisist, et kõik, mida laps ise teha suudab, tuleb lasta tal ise teha. Ennast juhtivaks, iseendaga toimuetulevaks, julgeks  katsetajaks ja teistest hoolivaks saab kasvada laps, kellel seda kõike proovida on lubatud. Rõõmutirtsu rühma lapsed on alles 4-aastased aga tulevad väga hästi toime näiteks voodipesu vahetamisega. Mõnel lapsel õnnestus täitsa ise, mõni laps palus kaaslast appi ja nii see tore töö üheskoos tehtud sai. 
 

 Õnnetriinude rühma projekt "Kalad"

Õnnetriinu rühmas on käimas elurikkust ja loodust tutvustav projekt kaladest. Kuna meie lasteaed paikneb kauni Keila jõe kaldal, on vee ja jõega seotud teemad ikka lastele huvi pakkunud ja sellest huvist on sündinud mitmed vahvad ettevõtmised ja projektid. Sel sügisel on kalade elu täpsema uurimise all Õnnetriinude rühmas. Tutvust on tehtud juba haugi ja räimega ja rühma aknale on valminud jõge kujutav kunstiteos. Laste jaoks oli eriti põnev kalade puhastamine ja praadimine. 

teisipäev, 10. november 2020

Nädalavahetuselt lasteaeda tulles avastasime, et kõigi hoovi lehtpuude alust katab paks lehevaip. Algul oli tore lehehunnikutesse hüpata, siis tuli ette võtta suur ja tähtis töö - lehtede kokku riisumine. Ühtlasi saime ka oma rühma projekti käigus tekkinud küsimusele: "Kas lasteaias saab tööd ka teha või saab siin ainult mängida?" vastuse. Lapsed riisusid huviga, sest tahtsid teada, kas saavad endast kõrgema hunniku kokku. Kui aga hunnik valmis sai, siis avastasid, et see on nagu vulkaan.  

 

Keskkonnaülevaatuse lühikirjeldus.

Kohila lasteaed Sipsik esimene keskkonnaülevaatus viidi läbi õppeaasta 2019/20 sügis-talvisel perioodil. Keskkonnaülevaatuse aluseks kasutati Rohelise Kooli raamküsimustikku ning Sirje ja Georg Aheri poolt koostatud juhendmaterjali ülevaatuse korraldamiseks. Kuna tegemist oli esimese ülevaatusega meie lasteaias siis otsustasime kasutada küsimustikku täismahus ja omapoolseid muudatusi mitte teha. 

Küsimustikule vastasid lasteaia kahe vanema rühma lapsed ning kogu Sipsiku lasteaia meeskond. Meeskonna küsitlus viidi läbi Google Drive keskkonnas, mis võimaldas vastuseid lihtsalt süstematiseerida ning analüüsida. Laste küsitlus viidi läbi suuliselt. Korraga vastas küsimustele 2-3 last, selline väikses grupis küsitlemine andis parema ülevaate laste seisukohtadest ja arvamustest. Tulemused analüüsiti ja koostati kokkuvõte, mis andis koos meeskonna küsitluste tulemustega keskkonna ülevaatuse koondkokkuvõtte.

Lisaks meie enda keskkonna töörühma läbiviidud keskkonnaülevaatusele tekkis koostöös Kohila Keskkonnahariduse Keskusega võimalus  sarnaseks ülevaatuseks, mille läbiviijateks olid Balti Keskkonnafoorumist Kai Klein ja Heli Nõmmsalu. Keskonna ülevaatuse tulemustest koostati lasteaiale ülevaatlik ja edasisi soovitusi sisaldav materjal, mida kasutasime tegevusplaani koostamisel.

Analüüsides eelpool nimetatud ülevaatuste tulemusi kujunesid Rohelise Kooli programmi teemadest uue perioodi tegevuskava peamisteks suundadeks teemad:

1. Elurikkus ja loodus;

2. Energia ja vesi;

3. Jäätmed ja prügi.

Lisateemana võtsime uue perioodi tegevuste aluseks oma lasteaia sisulise eripära ja igapäevaste tegevusena juba fookuses oleva teema:

4. Tervis ja heaolu.

Kõik nimetatud teemad on lasteaia selle õppeaasta tegevuskavas ettevõtmistega kaetud ja seotud. Planeeritud on mitmeid rühmade üritusi, ülelasteaialisi ettevõtmisi ja lapsevanemaid kaasavaid sündmusi.


esmaspäev, 9. november 2020

 Mardipäev Sipsikus

Sel korral tähistasime mardipäeva õues. 
Päikeseliblikate rühm tutvustas teistele rühmadele mardipäeva traditsioone. 
Mõistatasime mõistatusi ja mängisime vanaaja mardipäeva laulumängu "Tondimäng". Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...