esmaspäev, 12. oktoober 2020

Rohelise Kooli tegevuskava 2020-2021

Prioriteetsed valdkonnad:                         1. Elurikkus ja loodus;

                                                               2. Tervis ja heaolu;

                                                               3. Prügi ja jäätmed;

                                                               4. Energia ja vesi.

Eesmärgid:

- Ümbritseva looduse liigirikkusega tutvumine,  oma rolli tajumine liigirikkuse hoidmisel/soodustamisel

- Tervist väärtustava eluviisi kujundamine;

- Läbi jäätmete kasutamise ja teadlikuma tegutsemise prügi vähendamine;

- Sääslikuma  eluviisi kujundamine.

jrk

Tegevused lastega

Aeg

Vastutaja

 

Matkapäevad ja vaatlused looduses

pidev

rühmameeskonnad

 

Prügi sorteerimine rühmades ja õuealal

pidev

rühmameeskonnad

 

Vihmavee kasutamine õuemängudes, lillede kasmisel

pidev

rühmameeskonnad

 

Riidest käterätikutele üleminek

õ/a jooksul

majandusjuhataja

 

Suur Sipsiku Õunajooks

september

Tm+kktr

 

Maailmakoristuspäev

september

Rühmad+kktr

 

Käimispäev

Sept+aprill

Tm+kktr

 

Sügisnäitus lasteaia hoovis

september

Tm+kktr

 

Sügistrall

september

tm

 

Kätepesu päev

oktoober

Tm+kktr

 

Spordipäev spordihoones

oktoober

Tm+kktr

 

Soojade sokkide päev

veebruar

kktr

 

Lindude jälgimine, toitmine, liigirikkuse kaardistamine

Nov-märts

rühmameeskonnad

 

Talvetrall

jaanuar

tm

 

Maitsetaimede kasvatamine, taimede eelkülv

Veeb-aprill

rühmameeskonnad

 

Keskkonnanädal/talgud

aprill

kktr

 

Rühmade taimekastide korrastamine, külv, istutamine

aprill

rühmameeskonnad

 

Kevadtrall

mai

tm

 

Spordipäev staadionil

juuni

tm

 

 

 

 

 

 

Tegevused meeskonnaga

aeg

Tulemus

vastutaja

 

Üleminek ümbertöödeldud paberist paberkäterätikutele ja wc-paber ile

pidev

 

Majandusjuhataja +kktr

 

Lasteaias kasutuses olev puhastuskeemia teadlikum  valimine

pidev

 

Majandusjuhataja +kktr

 

Aurupesurite soetamine keemia kasutuse vähendamiseks

september

 

Majandusjuhataja +kktr

 

Ühekordsete nõude vältimine üritustel

pidev

 

Majandusjuhataja +kktr

 

Prügi sorteerimine töötajate puhketoas

pidev

 

Kogu lasteaia meeskond

 

Säästlik paberikasutus, digitaalne dokumendihaldus, printimisvajaduse jälgimine

pidev

 

Kogu lasteaia meeskond

 

Energiat säästev käitumine (tuled kustu, veekasutus, radiaatorite reguleerimine)

pidev

 

Kogu lasteaia meeskond

 

Käimispäeva ettevalmistav matk

september

 

Tm+kktr

 

Jalgrattaparkla täiendamine, jalgratta kasutuse propageerimine

oktoober

 

kktr

 

Meeskonna puude istutamise talgud autosõidu kompenseerimiseks

mai

 

kktr

 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

 Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...