esmaspäev, 12. oktoober 2020

Protokoll nr.1

 

Kohila lasteaed Sipsik keskkonna töörühma koosolek nr.1/20-21

29.september 2020.a.

Kohal: 12 töörühma liiget

Puudus: 2 töörühma liiget

Päevakord:                            1. Tegevuskava kinnitamine;

                                               2. Keskonna põhimõtete sõnastamine;

                                               3. Keskkonnaülevaatus;

                                               4. Muud küsimused.

Kuulati:

1. Tutvustati õppeaasta prioriteetseid valdkondi ning nende eesmärke. Ühiselt vaadati üle õppeaasta tegevuskava.

Otsustati: Kinnitada prioriteetsed valdkonnad ja nende eesmärgid ning õppeaasta tegevuskava.

2. Sipsiku lasteaia keskkonna põhimõtete sõnastamine. Põhimõtted vormistati võimalikult laiapõhjalised ja üldised, et nende põhimõtete järgi oleks võimalik tegutseda kõikide Rohelise kooli valdkondadega.

Otsustati: Sõnastatud põhimõtted kinnitati. Edaspidi luua nende põhimõtete baasil lapsekeelne ja –meelne sõnastus luuletuse või rütmisalmi näol.

3. Keskkonna ülevaatus on eelmisel sügisel läbiviidud. Küsimustikule vastasid koolieelikute rühmade lapsed ja meie meeskond. Lisaks on meie lasteaia keskkonda analüüsinud ja meile tagasisidet andnud Balti keskkonnauuringute keskus. Kevadel, enne lipu taotluse esitamist viime vajadusel läbi uue vaatluse.

4.1. Meil on vaja hakata pidama nn Rohelise Sipsiku blogi. Blogis peavad kajastuma meie keskkonnaalased tegevused meeskonnas ja lastega ning sealt peavad olema leitavad ka dokumendid: keskkonna töörühma koosseis, sõnastatud keskkonna põhimõtted ja töörühma koosolekute protokollid.

Otsustati: Blogi hakkab looma 4-liikmeline töörühm (Kaia, Marii, Kärt, Annika). Kui ettevalmistused on tehtud, antakse kõigile keskkonnatöörühma liikmeteöle teada, kuidas ja mida blogisse postitada.

4.2. Uutele õue prügikastidele on vaja lastele mõistetavaid silte. Sildid teevad Kärt ja Anna-Liisa.

4.3. Peagi algab lasteaia õueala ümberehitus ja tekib võimalus planeeringu muutmiseks. Rohelise Kooli valguses peaksime mõtlema ka aiamaa, niitmata maaala ja muu taolise peale. Palun seda teemat oma meeskondades arutada ja peale 15.okt toimuvad õueala teemalised mõttetalgud, kus saame oma ideid jagada ja läbi arutada. Silva hangib lasteaia õueala plaani, kuhu muudatusi ja uuendusi sobitama hakkame.

4.4. Kui keegi käib oma rühmaga looduses või teeb lasteaias ja hoovis midagi, mis sobib Rohelise Kooli tegevuskava ja prioriteetsete valdkondade alla siis palun pildistage ja saatke lühikese kirjeldusega Kaiale. Blogi valmides postitame need kõik juba toimunud sündmustena.

 

Koosoleku juhataja: Kaia                                                            Protokollis: Marii

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

 Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...