teisipäev, 9. märts 2021

 Kohila lasteaed Sipsik

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr.5-2020/21

02.veebruar 2021.a. kl 13.15

Kohal: 10 keskkonna töörühma liiget

Päevakord: 1. Lasteais aiamaa kavandamine, töögrupi moodustamine, eesmärkide seadmine;

2. Rühmade taimekasvatusprojektid;

3. Rohelise lipu taotlusest:

4. Muud küsimused, sündmused.

ARUTATI:

1. Lasteaia õueala arenguplaanides on aiamaa rajamine. Õueala jooniseid analüüsides tundub aiamaa asukohaks kõige paremini sobivat suure ronila tagune ala. Ideaalis võiks sinna teha madala lippidest aia väikese jalgväravaga, mis aiamaa ala piiraks. Aiamaa peaks olema ühisomandis aga seal võiks ka olla võimalus just oma rühmaga mingi taimekasvatus projekt läbi viia. Sinna tuleks planeerida taimed, mis südasuvisel perioodil ilma suurema hoolitsuseta kasvaksid. Vaja oleks luua töörühm, kes selle planeerimise ja eelarvestamise töö enda peale võtaks. Lisaks oleks vaja läbi mõelda kasvatavate viljade valik ja planeerida vajalikud ostud (muld, aed, tööriistad, töökindad). 

Otsustati: aiamaa töögrupi moodustavad: Kärt Meri, Annika Evisalu, Victoria Tobi, kõikide aiamaa-teemalised ettepanekud ja mõtted on väga oodatud. Töögrupp alustab aiamaa planeerimist.


2. Rohelise kooli tegevuste raames otsustasime, et  iga rühm kasvatab ette taimi, mida saaksime kevadisel taimelaadal turustada ja oma rajatavale aiamaale istutada. Kõik keskkonna töörühma liikmed vastutavad oma rühmas selle plaani teostumise eest.   Silva ostab mulda ja vajadusel seemneid. Kui rühmad soovivad ise seemneid ostma minna siis seda saab arvega teha  Arleenikesest ja Konsumist. Ette kasvatatavate taimede valik tuleks rühmadel omavahel kooskõlastada. Taimi tuleks planeerida nii kevadiseks müügiks kui ka lasteaia aiamaa tarbeks. Aiamaale planeeritavate taimede kohta saab täpsustavat infot aiamaa töögrupi liikmete käest. 

Otsustati: Esmased valikud - Sajajalgsed – tsilli, Põrnikad – kuumaasikad, Jaanijussid – kurgid. Ülejaanud meeskonnad arutavad teema omavahel läbi ja leiavad sobivad variandid. 


3. Alustame Rohelise lipu taotluse koostamisega. Sellesse on oodatud kõikide keskkonna töörühma liikmete panus. Kaia jaotas taotluse osadeks, enda peale võtab taotluse üldosa ja lõpliku kokkupanemise ning keeleliselt ühtseks toimetamise. Ülejäänud töörühma liikmed jagunevad paarideks või kolmikuteks ja valivad dokumendist osa, mille koostamisse soovivad panustada.

Otsustati: Rohelise lipu taotlus jagati osadeks ja iga töörühma liige sai peatüki, mille täitmises osaleb-vastutab. 


4. Üritused.

- Eelmisel nädalal toimus digikoristusnädal. Ettevõtmise tagasisidet saab anda meilitsi saadetud lingi kaudu. Palun seda kõikidel teha, teen sellest kokkuvõtte nii lasteaia blogisse kui ka RK võrgustikku;

- Sooja kampsuni päeva kohta hetkel täpsemat infot saabunud  pole. Oleks tore selles ettevõtmises osaleda aga eelkonsultatsioonide käigus saime teada, et kütteperioodil temperatuuri üheks päevaks tuntavalt alandada on tehniliselt keeruline ja selle kulutõhusust tuleb kalkuleerida. Konsulteerime lasteaia soojatootjaga ja proovime leida mingi lahenduse. 

- 9.-10.veebruar toimub Õnnetriinude rühma eestvedamisel mänguasjade vahetamise aktsioon. Videokuulutus on rühmadeni jõudnud ja seda tuleks igal võimalusel veel vanematega jagada, samuti rääkida ettevõtmise mõttest lastega. Proovime vältida eelmisel aastal suurt kurvastust tekitanud olukordi, kus unustamise tõttu polnud lapsel midagi vahetada;

- Varsti on kevad käes ja tuleb alustada kevadiste toimetustega. Sel kevadel rajame lasteaia hoovi niitmata ala, kus lastega taimi ja loomi jälgida saaksime. Ala rajame aia äärde Posti tänava värava ja parklavärava vahelisele alale. Silva hoolitseb selle eest, et Aare meie plaanist teaks ja selle ala niitmata jätab. Ala juurde tuleb paigutada selgitav silt, mille kujundab Kärt. 


Protokollis Kaia Rungi


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

 Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...