teisipäev, 10. november 2020

 

Keskkonnaülevaatuse lühikirjeldus.

Kohila lasteaed Sipsik esimene keskkonnaülevaatus viidi läbi õppeaasta 2019/20 sügis-talvisel perioodil. Keskkonnaülevaatuse aluseks kasutati Rohelise Kooli raamküsimustikku ning Sirje ja Georg Aheri poolt koostatud juhendmaterjali ülevaatuse korraldamiseks. Kuna tegemist oli esimese ülevaatusega meie lasteaias siis otsustasime kasutada küsimustikku täismahus ja omapoolseid muudatusi mitte teha. 

Küsimustikule vastasid lasteaia kahe vanema rühma lapsed ning kogu Sipsiku lasteaia meeskond. Meeskonna küsitlus viidi läbi Google Drive keskkonnas, mis võimaldas vastuseid lihtsalt süstematiseerida ning analüüsida. Laste küsitlus viidi läbi suuliselt. Korraga vastas küsimustele 2-3 last, selline väikses grupis küsitlemine andis parema ülevaate laste seisukohtadest ja arvamustest. Tulemused analüüsiti ja koostati kokkuvõte, mis andis koos meeskonna küsitluste tulemustega keskkonna ülevaatuse koondkokkuvõtte.

Lisaks meie enda keskkonna töörühma läbiviidud keskkonnaülevaatusele tekkis koostöös Kohila Keskkonnahariduse Keskusega võimalus  sarnaseks ülevaatuseks, mille läbiviijateks olid Balti Keskkonnafoorumist Kai Klein ja Heli Nõmmsalu. Keskonna ülevaatuse tulemustest koostati lasteaiale ülevaatlik ja edasisi soovitusi sisaldav materjal, mida kasutasime tegevusplaani koostamisel.

Analüüsides eelpool nimetatud ülevaatuste tulemusi kujunesid Rohelise Kooli programmi teemadest uue perioodi tegevuskava peamisteks suundadeks teemad:

1. Elurikkus ja loodus;

2. Energia ja vesi;

3. Jäätmed ja prügi.

Lisateemana võtsime uue perioodi tegevuste aluseks oma lasteaia sisulise eripära ja igapäevaste tegevusena juba fookuses oleva teema:

4. Tervis ja heaolu.

Kõik nimetatud teemad on lasteaia selle õppeaasta tegevuskavas ettevõtmistega kaetud ja seotud. Planeeritud on mitmeid rühmade üritusi, ülelasteaialisi ettevõtmisi ja lapsevanemaid kaasavaid sündmusi.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

 Elurikkus Sipsiku õuel. Meie lasteaial on suur ja avar õueala, kus võiks kasvada  väga rikkalik taimestik ja  elutseda paljud putukad. kahj...